Best Sro - Map 100 Only Asia - Điểm Dừng Chân Cuối Cùng
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Map 100 Only Asia
Website: Bestsro.net
IP SV: 103.226.249.141
Page: https://www.facebook.com/groups/BestSro.net
D10 - không SOX - Hiệu Ứng Chuẩn Sun VDC Bán silk bằng gold (chỉ việc fam gold là có silk)
Event kiếm silk vô tận
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Anpha Test: 18/07/2019
Open Beta: Dự kiến 21/07/2019
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Giải Thưởng Đua Top LVL
15k silk + 1m vnd(1/2 đổi tài nguyên hoặc đổi hết tài nguyên)
10k silk + 500k vnd(1/2 đổi tài nguyên hoặc đổi hết tài nguyên)
5k silk + 200k vnd(1/2 đổi tài nguyên hoặc đổi hết tài nguyên)
5k silk
5k silk
Top 6-10 3k silk
Top 11-20 1k silk
Giải thưởng có thể thay đổi nếu SV đông mem (tíc cực)
Giải Thưởng Đua Top JOB
15k silk (có thể đổi lấy tài nguyên)
10k silk (có thể đổi lấy tài nguyên)
5k silk (có thể đổi lấy tài nguyên)
Trade yêu cầu lvl 80 đạt cấp 6
Hunter yêu cầu lvl 90 đạt cấp 5
Thief yêu cầu lvl 90 đạt cấp 5
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
✴️Thông tin SV + Rate
Max LV : 100 Không Ghost VDC
Skill : 100 max 3 bảng
Item : D10 A3 không SOX hiệu ứng VDC
GAHA Max D8
Class : Only Asia
Rate EXP/SP : x20
Rate Drop : X2
Rate Gold : X2
Time : 5H Xanh 2 cam
Khóa Boss Hệ Thống khi đua top
Quái B chuyển về samarkand
Giới hạn 4acc/ IP cá nhân + 8 acc/ IP net
Nasun Max 8
Item Max 11 chưa bao gồm +2
Buôn 3 Thành Trường An - Đôn Hoàng - Hòa Điền
Our 1s - 60s đều mất hàng
Tỉ lệ Trade : x2
Full chức năng hỗ trợ đổi tên - RS Skill - RS TT SM ...
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Thông tin khởi tạo nhân vật
Test: Max binh
Open: - lvl1, GZ sun D5+5, HP 2k, MP 2k, Pet 3 ngày, DCN 50, DCTT 50, x2 3 ngày
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
💲 Nạp Thẻ
100k thẻ cào ĐT được 1k2 silk
100k ATM được 1k5 silk
Chỉ nạp trực tiếp qua FB GM Một Đổi Một.
AE cẩn thận bị lừa nhé (AD ko chịu track nhiệm)